ข่าวประชาสัมพันธ์

08 กุมภาพันธ์ 2023
การลงพื้นที่สำรวจสภาพคลองดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (8 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ...อ่านต่อ

14 มกราคม 2023
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)

วันนี้ (๑๔ ม....อ่านต่อ

12 มกราคม 2023
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจําปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (12 ม.ค. 66) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2...อ่านต่อ

11 มกราคม 2023
การพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2022
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2022
โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันนี้ (29 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค...อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2022
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์...อ่านต่อ

22 ธันวาคม 2022
มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า...อ่านต่อ

09 ธันวาคม 2022
ประชุมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ (9 ธ.ค. 65) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์...อ่านต่อ

09 ธันวาคม 2022
รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (9 ธ.ค. 65) วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ...อ่านต่อ

09 ธันวาคม 2022
ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance

วันนี้ (9 ธ.ค. 65) เวลา 9.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2...อ่านต่อ

08 ธันวาคม 2022
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร

วันนี้ (8 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2...อ่านต่อ

08 ธันวาคม 2022
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (8 ธ.ค. 65) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2...อ่านต่อ

08 ธันวาคม 2022
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (8 ธ.ค. 65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2...อ่านต่อ

02 ธันวาคม 2022
พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา!...อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2022
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

...อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2022
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...อ่านต่อ

18 พฤศจิกายน 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

...อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2022
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ (11 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ...อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2022
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2022
การบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2022
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2022
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)

วันนี้ (21 ต.ค. 65) เวลา 8.30 น. ณ วัดทองทั่ว อำเภอเมืองจันทบุรี...อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2022
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

นายจักรกฤษณ์ จันทราภรณ์ศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ลำดับที่ 1 (...อ่านต่อ

29 กันยายน 2022
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565

วันนี้ (29 ก.ย. 65) เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ