ข่าวประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม 2022
การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

...อ่านต่อ

05 สิงหาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสระขุด จังหวัดสุรินทร์

วันนี้ (5 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม...อ่านต่อ

04 สิงหาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...อ่านต่อ

01 สิงหาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...อ่านต่อ

26 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...อ่านต่อ

25 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพิมพา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์...อ่านต่อ

20 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ...อ่านต่อ

20 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ...อ่านต่อ

11 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ...อ่านต่อ

07 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ...อ่านต่อ

07 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ...อ่านต่อ

05 กรกฎาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพรรณานคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ...อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง จังหวัดยโสธร

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ...อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ...อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ...อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2022
นายกณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมรัตนชล...อ่านต่อ

22 มิถุนายน 2022
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (22 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ...อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2022
ประชาสัมพันธ์จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
...อ่านต่อ
08 มิถุนายน 2022
สถานที่ออกกำลังกายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

สนามกีฬาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

...อ่านต่อ
06 มิถุนายน 2022
ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2565...อ่านต่อ

06 มิถุนายน 2022
วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนายายอาม ประจำปี 2564
...อ่านต่อ
02 มิถุนายน 2022
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้ (2 มิ.ย. 65) เวลา 9.00 น. ณ...อ่านต่อ

02 มิถุนายน 2022
ต้อนรับคณะโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายกเทศมนตรี" รุ่นที่ 5

วันนี้ (2 มิ.ย. 65) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่...อ่านต่อ

01 มิถุนายน 2022
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

...อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2022
การประชุมเพื่อเลือกสรรคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ