ข่าวประชาสัมพันธ์

02 ธันวาคม 2022
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
...อ่านต่อ
02 ธันวาคม 2022
พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา!...อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2022
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2022
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

...อ่านต่อ

18 พฤศจิกายน 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

...อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2022
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ (11 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ...อ่านต่อ

28 ตุลาคม 2022
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2022
การบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2022
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)

วันนี้ (21 ต.ค. 65) เวลา 8.30 น. ณ วัดทองทั่ว อำเภอเมืองจันทบุรี...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2022
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2022
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

นายจักรกฤษณ์ จันทราภรณ์ศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ลำดับที่ 1 (...อ่านต่อ

29 กันยายน 2022
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 4/2565

วันนี้ (29 ก.ย. 65) เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ

29 กันยายน 2022
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันนี้ (29 ก.ย. 65) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์...อ่านต่อ

28 กันยายน 2022
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (28 ก.ย. 65) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2...อ่านต่อ

27 กันยายน 2022
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การโกงน้ำหนักเครื่องชั่งในการรับซื้สุกร
...อ่านต่อ
23 กันยายน 2022
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ...อ่านต่อ

16 กันยายน 2022
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันนี้ (16 ก.ย 65) เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์...อ่านต่อ

06 กันยายน 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (6 ก.ย. 65) เวลา 11.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์...อ่านต่อ

06 กันยายน 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (6 ก.ย. 65) เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่...อ่านต่อ

29 สิงหาคม 2022
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (29 ส.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ...อ่านต่อ

29 สิงหาคม 2022
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองท่าช้าง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลเมืองท่าช้าง...อ่านต่อ

22 สิงหาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...อ่านต่อ

22 สิงหาคม 2022
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ...อ่านต่อ

22 สิงหาคม 2022
อบจ.จันท์ ส่งมอบท่อส่งน้ำ (HDPE) เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

อบจ.จันท์ ส่งมอบท่อส่งน้ำ (HDPE) เพื่ออุปโภค บริโภค...อ่านต่อ

19 สิงหาคม 2022
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ...อ่านต่อ