ขอบริการซ่อมไฟฟ้า/ตัดไม้


+ ขอรับบริการ

ประเภทเรื่องขอบริการ เรื่อง วันที่บันทึก วันที่ดำเนินการ เวลาเริ่ม เวลาสิ่นสุด สถานะ
ขอบริการซ่อมไฟฟ้า ไฟดับ 07/04/2022 รออนุมัติ
ขอบริการตัดต้นไม้ ตัดต้นไม้ 21/03/2022 อนุมัติ
ขอบริการซ่อมไฟฟ้า ไฟแสดงสว่างตามถนนไม่ติด 17/03/2022 รออนุมัติ
ขอบริการตัดต้นไม้ ตัดไม้ 24/02/2022 รออนุมัติ