ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม


ประกาศต่างๆของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ประกาศ ชื่อ
30/11/2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2
30/11/2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
25/11/2022 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
24/11/2022 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย
21/11/2022 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  • จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 175,392
  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
    • วันนี้ 1,294
    • สัปดาห์นี้ 7,854
    • เดือนนี้ 28,963
    • ปีนี้ 175,391