ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม


ประกาศต่างๆของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ประกาศ ชื่อ
05/08/2022 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
03/08/2022 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
26/07/2022 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18/07/2022 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10
11/07/2022 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  • จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 67,757
  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
    • วันนี้ 701
    • สัปดาห์นี้ 4,724
    • เดือนนี้ 20,731
    • ปีนี้ 67,757