การบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ : 26/10/2022 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

วันนี้ (26 ต.ค 65) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยมีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมพิธีพิจารณารับผ้าพระกฐินในวันนี้

1444