การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ประกาศ ณ วันที่ : 18/11/2022ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 

ณ ห้องตากสิน (ห้องประชุม 4) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี