โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)

ประกาศ ณ วันที่ : 14/01/2023โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)

วันนี้ (๑๔ ม.ค. ๖๖) เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ วัดป่าคลองกุ้ง

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธี การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

1111