การลงพื้นที่สำรวจสภาพคลองดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ : 08/02/2023วันนี้ (8 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสราวุธ อินทะพันธ์ ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจสภาพคลองดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีร่วมกับ นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นประธานในการลงพื้นที่ พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ชลประทานจังหวัดจันทบุรี ปภ.จังหวัดจันทบุรี แขวงการทาง ปลัดอำเภอ หมวดทางหลวงพลับพลาและเทศบาลตำบลพลับพลา เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง จังหวัดจันทบุรีต่อไป

111