ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 06/06/2022วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายสร้างรายในครัวเรือน เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดจากการคัดแยกขยะ

41141