สถานที่ออกกำลังกายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 08/06/2022สนามกีฬาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

4

4

4

ชุมชนย่อยที่ 1 : คลองตะเฆ่

4

ชุมชนย่อยที่ 2 : ดอนตาล

4

ชุมชนย่อยที่ 3 : เนินสูง

4

4

ชุมชนย่อยที่ 4 : เกาะรงค์ - หนองทองหลาง

4

ชุมชนย่อยที่ 5 : ทองทั่ว

4

ชุมชนย่อยที่ 6 : ศรีสุนทรจันท์

4

ชุมชนย่อยที่ 8 : พลับพลา - เกาะรงค์

4

4

4

ชุมชนย่อยที่ 9 : คลองเตย - พลอยสยามรวมใจพัฒนา

4

4

ชุมชนย่อยที่ 10 : บ้านพลับพลา

4