นายกณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

ประกาศ ณ วันที่ : 24/06/2022วันนี้ (24 มิ.ย. 65) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 2/2565 เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง / แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (สทนช.)

1

1

1