การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

ประกาศ ณ วันที่ : 11/08/2022วันนี้ (11 ส.ค. 65) เวลา 10.30 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

การประชุมในครั้งนี้เป็นการปรึกษาหารือการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3323 และทางหลวงหมายเลข 3322 (แยกเนินสูง) - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3154 (แยกศักดิ์ชัย)

444444