รายงานการประชุมสภา
วันที่ประกาศ ชื่อ
14/12/2021 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
27/09/2021 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
20/08/2021 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
13/08/2021 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
24/05/2021 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
18/05/2021 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
11/05/2021 รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ครั้งแรก