พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดทองทั่วฯ ประจำปีการศึกษา 2565 “ทองทั่ว เกมส์”

ประกาศ ณ วันที่ : 15/11/2022วันนี้ (15 พ.ย. 65) นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนวัดทองทั่วฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดในวันนี้ นางสาวรัชนี  บรรเทาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองทั่ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสนใจในการกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายชนิด อาทิเช่น ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1