เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนบริเวณ รพ.สต.คลองนารายณ์

ประกาศ ณ วันที่ : 05/05/2022เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนบริเวณ รพ.สต.คลองนารายณ์ เพื่อความสะอาด สะดวกต่อผู้สัญจรไปมา

 

4111