ฉีดล้างเศษดินบนถนน บริเวณถนนสุขุมวิท

ประกาศ ณ วันที่ : 10/05/2022เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างเศษดินบนถนน บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงขาออก กทม. ก่อนถึงสามแยกศักดิ์ชัย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา

1

1

1