กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประกาศ ณ วันที่ : 10/08/2022วันนี้ (10 ส.ค. 65) นางศิริเพ็ญ  นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี การจัดกิจกรรมได้ร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์ ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดทองทั่ว โดยมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ร่วมกับสำนักงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

44444444444
4