นายกณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ประกาศ ณ วันที่ : 10/08/2022วันนี้ (10 ส.ค. 65) เวลา 9.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ในฐานะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ณ ที่ทำการคณะทำงานลุ่มน้ำวังโตนด (บ้านปิยารมย์) ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก สทนช.2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก แนะนำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่มา องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และมีการนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จากกรรมการลุ่มน้ำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ

444444444