การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่

ประกาศ ณ วันที่ : 17/01/2023


การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่

และในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะยังไม่เก็บค่าทำเงินเดือนใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้ใดไปแอบอ้างเรียกเก็บเงินไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าไปหลงเชื่อและให้ดำเนินคดีได้ตามกฏหมายหรือแจ้งฝ่ายปกครองทราบ