ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ : 01/03/2023