กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ประกาศ ณ วันที่ : 18/04/2023วันที่ 17 เมษายน 2566 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น วันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วัดดอนตาล ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระภิกษุ รดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

45444444