แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
วันที่ประกาศ ชื่อ
20/12/2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
11/11/2022 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
21/09/2022 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย 10 (ศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
25/08/2022 โครงการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ซอย 1 (ผู้ใหญ่เชียร) หมู่ที่ 13
25/08/2022 โครงการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ซอย 26 (วัดทองทั่ว) หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13
09/08/2022 โครงการสูบน้ำช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง
02/05/2022 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
30/09/2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05/01/2021 โครงการขยายจราจร 4 ช่อง แยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล หมู่ที่ 11, 12
20/04/2020 โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 15 (เข้าวัดพลับพลา)