ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่ประกาศ ชื่อ
30/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ หมู่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
10/01/2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/01/2023 ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ ม.11 ต.พลับพลา
21/09/2022 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย 10 (ศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
01/09/2022 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
04/08/2022 ประกาศ เรื่อง ราคากลางท่อส่งน้ำ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : 02010019)
19/05/2022 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพานเพนียด
18/05/2022 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า
02/05/2022 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า
23/11/2021 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
05/11/2021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
20/10/2021 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ปีงบประมาณ 2565
20/10/2021 ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
16/10/2021 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
30/09/2021 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ 2564
24/09/2021 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
17/09/2021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ 2564
09/09/2021 ประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
02/09/2021 ประกาศราคากลางโครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ2564
25/08/2021 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
25/02/2021 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564
25/02/2021 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
22/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
11/02/2021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564
15/01/2021 ประกาศเชิญชวน โครงการขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล ประจำปีงบประมาณ 2564