ประกาศต่างๆของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
วันที่ประกาศ ชื่อ
23 พฤษภาคม 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11
18 พฤษภาคม 2023 ประกาศสภา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
12 พฤษภาคม 2023 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ประจำเดือนเมษายน 2566
11 พฤษภาคม 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9
10 เมษายน 2023 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
07 เมษายน 2023 ประกาศสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
07 เมษายน 2023 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07 เมษายน 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8
05 เมษายน 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7
05 เมษายน 2023 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6
10 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
09 มีนาคม 2023 ประกาศสภา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
09 มีนาคม 2023 ประกาศสภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี พ.ศ.2566
08 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5
01 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
27 กุมภาพันธ์ 2023 การควบคุมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
13 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2565
20 มกราคม 2023 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
19 มกราคม 2023 การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
17 มกราคม 2023 การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่
10 มกราคม 2023 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566