ประเภทเรื่องขอบริการ เรื่อง วันที่บันทึก วันที่ดำเนินการ เวลาเริ่ม เวลาสิ่นสุด สถานะ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ Ortho Tri-Cyclen: Want To Buy 02/06/2023 รออนุมัติ
ขอบริการตัดต้นไม้ Ampicillin: Cheap In Uk 02/06/2023 รออนุมัติ
ขอบริการตัดต้นไม้ Digoxin: Cheap Store Without Script 01/06/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ Effexor: Cheapest Vivanza No Physician 01/06/2023 รออนุมัติ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Eurax: Buy Crotamiton Overnight Pennsylvania 31/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน Nolvadex: Mail Order On Line 31/05/2023 รออนุมัติ
ขอบริการซ่อมไฟฟ้า Crestor: Can I Purchase 31/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตประชาชน Procardia: Where Do You Buy 31/05/2023 รออนุมัติ
ด้านการร้องเรียนกับหน่วยงาน อปท. Prednisone: Buy India Online 30/05/2023 รออนุมัติ
ขอบริการตัดต้นไม้ Soma: Purchase Brand Name 30/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน Avamigran: 5Mg Depression Get Now 29/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ Fluoxetine: Want To Order 29/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ Levaquin: Us Cod Pharmacy 28/05/2023 รออนุมัติ
ด้านการร้องเรียนกับหน่วยงาน อปท. Meldonium: Buy Online No Prescriptionu 28/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน Omnicef: Order Cheapest R6bap 27/05/2023 รออนุมัติ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Confido: To Buy South Carolina 27/05/2023 รออนุมัติ
ขอบริการตัดต้นไม้ Lithium: Price Pharmacy 27/05/2023 รออนุมัติ
งานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน Cytotec: Buy Glasgow 27/05/2023 รออนุมัติ
ขอบริการซ่อมไฟฟ้า Levlen: Buy Without Rx 27/05/2023 รออนุมัติ
ด้านการร้องเรียนกับหน่วยงาน อปท. Prednisolone: How To Buy 27/05/2023 รออนุมัติ