โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 35 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 25 ก.ค. 2566
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (25 ก.ค. 66) เวลา 06.30 - 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลับพลาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนที่วัดดอนตาล ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมประกอบด้วย

1. การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

2. การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคไวรัสตับอักเสบซี

3. การให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับผู้มีความเสี่ยงและผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินสูง ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขอให้งดน้ำงดอาหารในคืนวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000