กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 26 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 18 เม.ย. 2566
นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ สรงน้ำพระภิกษุ
กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระภิกษุ รดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000