กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม : 30 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 26 มิ.ย. 2566
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

นนี้ (26 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทองทั่ว ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ในชุมชนทองทั่ว เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่หลงในสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวต่อไป ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000