ประกาศต่างๆ ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
41 21 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9
42 10 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
43 7 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
44 7 เม.ย. 2566 ประกาศสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
45 7 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8
46 5 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7
47 5 เม.ย. 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
48 29 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6
49 10 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
50 9 มี.ค. 2566 ประกาศสภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปี พ.ศ.2566
51 9 มี.ค. 2566 ประกาศสภา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
52 8 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5
53 1 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
54 28 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
55 27 ก.พ. 2566 การควบคุมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี
56 24 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4
57 13 ก.พ. 2566 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2565
58 20 ม.ค. 2566 การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
59 19 ม.ค. 2566 การตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
60 17 ม.ค. 2566 การดำเนินการการระวังชี้และรับรองเขตที่ดินในพื้นที่

รายการทั้งหมด 131 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000