ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ ดาวน์โหลด
78 . ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 4 (ข้างซูซูกิ) หมู่ที่ ๑3 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 21 ก.ค. 2563
77 . ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 4 (ข้างซูซูกิ) หมู่ที่ ๑3 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 21 ก.ค. 2563
76 . ประกาศประกวดราคาฉบับร่างโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 4 (ข้างซูซูกิ) หมู่ที่ ๑3 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 13 ก.ค. 2563
75 . ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 4 (ข้างซูซูกิ) หมู่ที่ ๑3 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 10 ก.ค. 2563
74 . ประกาสเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 2563
73 . ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 2 มิ.ย. 2563
72 . ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 27 พ.ค. 2563
71 . ประกาศปรกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี Overlay สายเทศบาลซอย 13 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 12 พ.ค. 2563
70 . ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลซอย15 (เข้าวัดพลับพลา) หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 12 พ.ค. 2563
69 . ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 1 พ.ค. 2563
68 . ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย15 (เข้าวัดพลับพลา) หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2563
67 . ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี Overlay สายเทศบาลซอย 13 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2563
66 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 พ.ค. 2563
65 . แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 เม.ย. 2563
64 . ร่างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี Overlay สายเทศบาลซอย 13 (ข้าง อส.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 พ.ค. 2563
63 . ประกาศเทศบาล เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน 13 ก.พ. 2563
62 . ประกาศเทศบาล เรื่องกำหนดค่าเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาล 14 ม.ค. 2563
61 . ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 9 ม.ค. 2563
60 . ประกาศโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 7 ม.ค. 2563
59 . ร่างประกาศโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 27 ธ.ค. 2562
หน้าที่ 1 จาก 4 ->

สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 61 คน
สถิติเดือนนี้ 2,346 คน
สถิติปีนี้ 13,102 คน
สถิติทั้งหมด 41,994 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498-9
โทรสาร. 0-3941-8500
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3934-3377-8
เส้นทางการเดินทาง