ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์: 0-3941-8498-9
โทรสาร : 0-3941-8500

Email: [email protected]
Website: www.ppnr.go.th