นายสราวุธ อินทะพันธุ์
ปลัดเทศบาล


ยุบเลิกตำแหน่งรองปลัด -
รองปลัดเทศบาล


น.ส.สุวิมล ภารศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวรพงษ์ รอตเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.วิไล อัตถาหาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรพงษ์ รอตเจริญ
ผอ.กองช่าง รก.ผอ.กองการศึกษา

นางสุภิดา ลิ้นทอง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวทิพนพิน ฉลองธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง

สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 10 คน
สถิติเดือนนี้ 3,462 คน
สถิติปีนี้ 17,780 คน
สถิติทั้งหมด 46,672 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498-9
โทรสาร. 0-3941-8500
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3934-3377-8
เส้นทางการเดินทาง