โครงสร้างเทศบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

โครงสร้างประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยปลัดเทศบาล รองปลัด แบงเป็น 6 สำนัก/ก อง 
Rate:
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 23 คน
สถิติเดือนนี้ 3,475 คน
สถิติปีนี้ 17,793 คน
สถิติทั้งหมด 46,685 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498-9
โทรสาร. 0-3941-8500
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3934-3377-8
เส้นทางการเดินทาง