หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ \\ โครงสร้างกองาน \\ บุคลากร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี การเงิน ตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษาเงิน งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล 
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 21 คน
สถิติเดือนนี้ 3,473 คน
สถิติปีนี้ 17,791 คน
สถิติทั้งหมด 46,683 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498-9
โทรสาร. 0-3941-8500
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3934-3377-8
เส้นทางการเดินทาง