นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค
นายกเทศมนตรี


นางสะอาด อุดมศรีลาภ
รองนายกเทศมนตรี

นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี


นายสนิท สิ้นมูล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายกิตติเวช สายพัฒนะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 31 คน
สถิติเดือนนี้ 1,985 คน
สถิติปีนี้ 1,985 คน
สถิติทั้งหมด 53,998 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498-9
โทรสาร. 0-3941-8500
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3934-3377-8
เส้นทางการเดินทาง