นายสิน จันทราภรณ์ศิลป์
ประธานสภา


นายมานพ เพ็ญภู่
รองประธานสภา


นายทรงพล นิยมวงศ์
สมาชิกสภา

ว่าง -
สมาชิกสภา

นางนพรัตน์ หนูสิทธิ์
สมาชิกสภา

นายณรงค์ อรุณวงษ์
สมาชิกสภา

นายทวีศักดิ์ พลอยสิทธิ์
สมาชิกสภา

นายบัญชา วุฒิชัย
สมาชิกสภา

นายวันชัย รจนากูล
สมาชิกสภา

นายสุรเชษฐ ชวัติชัย
สมาชิกสภา

นายอำนวย ไชยะโม
สมาชิกสภา
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 19 คน
สถิติเดือนนี้ 3,471 คน
สถิติปีนี้ 17,789 คน
สถิติทั้งหมด 46,681 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498-9
โทรสาร. 0-3941-8500
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3934-3377-8
เส้นทางการเดินทาง