เทศบาลพลับพลานารายณ์ สนับสนุนงบประมาณจัดงานสงกรานต์วัดทองทั่ว
20 เม.ย. 2558 \\ 1516 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ พร้อมเปิดโบสถ์เก่าให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ ขอพร หลวงพ่อทอง พระเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมือง สักการะพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมสาธิตการแข่งขันประชันควายเพลิง

เทศบาลพลับพลานารายณ์ สนับสนุนงบประมาณจัดงานสงกรานต์วัดทองทั่ว พร้อมเปิดโบสถ์เก่าให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ ขอพร หลวงพ่อทอง  พระเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมือง สักการะพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมสาธิตการแข่งขันประชันควายเพลิง นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดสรรงบประมาณแก่วัดทองทั่ว เพื่อใช้จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ที่วัดทองทั่ว หมู่ 11 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ ขอพร พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรเพ็ชญ์ หรือ หลวงพ่อทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของตำบลทองทั่ว ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถหลังเก่า ก่อสร้างสมัยอยุธยาปลาย แห่งเดียวในภาคตะวันออกที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแห่งเดียวที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนปิดทองพระพุทธรูปองค์จริงอย่างใกล้ชิด อีกทั้งปีนี้ทางวัดได้เปิดพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด ที่มาจัดแสดงไว้ในบริเวณรอบๆโบสถ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและสืบค้นประวัติความเป็นมาของอารยธรรมโบราณเมืองเพนียต ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี นอกเหนือจากนี้ก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ถวายสังฆทาน ตักบาตรพระประจำวัน ก่อพระเจดีย์ทราย การประกวดธิดาสงกรานต์ ประกวดการแต่งกายแบบไทย สนุกสนานกับรำวงชาวบ้าน การแข่งขันประชันควายเพลิง แข่งขันสะบ้าล้อ ตระกร้อรอดห่วง การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬามวยไทย ศึกเกียรติ์เพชร 7 สี + ทองทั่วมหากุศล กิจกรรมการแสดงบนเวที พร้อมมหรสพสมโภช ฟรี ตลอดงาน 5 คืนRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง