โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
20 เม.ย. 2558 \\ 1680 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 17 เมษายน 2558 ณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 17 เมษายน 2558 ณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายชูชาติ  เนตรจรัส ประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรคเบาหวาน วัดความดัน ผู้สูงอายุ มอบเงินสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดจำนวน 10 ชุมชน มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และยังมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้จากวิทยากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง