เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซ้อมแผนเตรียมความพร้อม
2 มิ.ย. 2558 \\ 1378 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ด้วยเทศบาลตำบลพลับพลา นารายณ์ เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองกึ่งชนบท มีประชากรอยู่หนาแน่น ซึ่งในแต่ละชุมชนมีปัจจัยที่สามารถก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพลับพลา นารายณ์ จึงต้องมีการซ้อมแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และยังเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยมีนายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชมสถานการณ์สมมุติเหตุเพลิงไหม้บ้าน...

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง