โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2558
6 ก.ค. 2558 \\ 1954 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 งานสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดทำ “โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2558”เพื่อให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิล มาจำหน่ายกับผู้ประกอบการ และเพิ่มรายได้มีเงินออม มีรายได้เสริมจากการขายขยะรีไซเคิล ทุกวันที่ 6 ของทุกเดือน โดยวันนี้เป็นการเปิดโครงการเป็นวันแรก จึงมีทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลพลับพลานารายณ์ นำขยะรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ มาขายให้กับทางเทศบาลมากมาย

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง