ทต.พลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กุดน้ำใส
24 ส.ค. 2558 \\ 1545 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กุดน้ำใส จ.ชัยภูมิ ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการปัญหาขยะ ที่ปัจจุบัญเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งทางเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้มีการน้อมนำโครงการการคัดแยกขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักในบ่อคอนกรีต ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ท่าน ได้คิดค้นให้คนไทยสามารถกำจัดขยะได้ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้จริง

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง