ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กบเจา
28 ส.ค. 2558 \\ 1541 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ได้มีการลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก และมีการสาธิตการคัดแยกขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักในบ่อคอนกรีต ให้ทางคณะศึกษาดูงานได้นำไปปรับใช้ในองค์กรและครัวเรือน

Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง