ตรวจคัดเลือกกองทุนดีเด่นระดับจังหวัด
9 ก.ย. 2558 \\ 1417 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 4 กันยายน 2558 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.พลับพลานารายณ์ นำโดยนางสะอาด อุดมศรีลาภ รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.พลับพลานารายณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นกองทุนดีเด่นของอำเภอเมืองจันทบุรี ในปีงบประมาณ 2558 และเป็นตัวแทนของอำเภอเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ โดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนฯดีเด่นจาก 10 อำเภอ ทั้งนี้กำหนดการคัดเลือกกองทุนฯดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2558 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินฯแล้ว จะมีการประกาศผลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดจันทบุรีต่อไป
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง