คัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯระดับเขต
17 ก.ย. 2558 \\ 1293 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต สปสช.เขต๖ ระยอง ได้เข้าลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรการพิจารณาคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต สปสช.เขต๖ ระยอง ได้เข้าลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง