โครงการอนุรักษ์และพัฒนา โบราณสถานเมืองเพนียต
24 ก.ย. 2558 \\ 1230 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 23 กันยายน 2558 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองเพนียต"

โดยมีนางนพรัตน์  หนูสิทธิ์ ประธานอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ)จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน ในการร่วมมือกันบูรณะโบราณสถานเมืองเพนียต และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการอนุรักษ์บำรุงรักษาและพัฒนาโบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี ให้อยู่กับลูกหลานชาวจันทบุรีสืบไปRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง