ทต.พลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลครบุรีใต้
25 ก.ย. 2558 \\ 1492 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง