ประกาศกำหนดการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการครั้งต่อไป
6 ต.ค. 2558 \\ 1536 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมร่วมกิจกรรม "โครงการคัดกรองสุขภาพผู้พิการ" เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. พิธีเปิดและจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
กิจกรรมสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประกอบด้วย
     -การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสิทธิ์ของผู้พิการ
     -การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
     -บริการตัดผม/ซอยผม (ชาย.หญิง)
     -บริการนวดฝ่าเท้า และการสอนทำลูกประคบ
     -การฝึกสอนอาชีพด้วยการประดิษฐ์ของชำร่วยจากการบูร และการสอนพับเหรียญโปรยทาน
     -บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
โดยกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จัดโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และชมรมผู้พิการ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-3941-8498
ติดต่อ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง