โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
9 ต.ค. 2558 \\ 2605 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 งานสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้จัดทำ “โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2559” เพื่อให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิล มาจำหน่ายกับผู้ประกอบการ และเพิ่มรายได้มีเงินออม มีรายได้เสริมจากการขายขยะรีไซเคิล ทุกวันที่ 6 ของทุกเดือน มีทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลพลับพลานารายณ์ นำขยะรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ มาขายให้กับทางเทศบาลมากมาย ทต.พลับพลานารายณ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และส่งเสริมให้ภายในครัวเรือนรู้จัดอดออม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์...

Rate:
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง