กีฬาสีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 58
17 พ.ย. 2558 \\ 1454 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาสีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์” โดยมีนางสะอาด  อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเทศบาลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เสริมสร้างความรัก สามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา สนองนโยบายด้านกีฬา การต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมความสามารถ และอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬา ส่งผลให้บุคลากรในองค์กร มีความสามัคคีในด้านการทำงานร่วมกัน ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายและนโยบายได้สำเร็จ...

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง