รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
18 พ.ย. 2558 \\ 1438 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายสราวุธ อินทะพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 การคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2558 จากนายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง