แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
25 ม.ค. 2559 \\ 1229 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นงานบริการและเผยแพร่วิชาการ ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ดาวน์โหลดรายละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐาน
แบบ 2-1
แบบ 2-2
แบบ 2-3
แบบ 2-4
แบบ 2-5
แบบ 2-6

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง